Filosofie

Taijiquan (en Qigong) hebben hun wortels in het Taoïsme. Het Taoïsme is een levenswijze uit China. Als je de manier van bewegen wilt begrijpen, kan het helpen om eens een duik te nemen in het Taoïsme. In dit artikel lees je in het kort waar het Taoïsme voor staat.

Alles is veranderlijk in het leven, zegt Tao. Het enige dat je kunt doen is meegaan op deze stroom. Go with the flow!

Berg Wudang in China waar de wortels van de Taijiquan liggen

Wu wei

Het Chinese woord Wu Wei geeft aan hóe je dat kunt doen. Wu Wei betekent letterlijk ‘niet handelen tegen de aard der dingen’. Handelen door Niet te Handelen. Of zoals wij zouden zeggen meegaan op de stroom. Wu wei zegt eigenlijk dat we moeten ophouden met doén. Stoppen. Stil zijn. En alles maar moeten laten gebeuren. Laat alles maar z’n natuurlijk verloop hebben.

Want alleen als je stil bent kan Tao zich ontvouwen. Maar wat betekent dat dan?

Tao: het Onveranderlijke in het Veranderlijke ontdekken

Tao zelf is ongrijpbaar. En toch is Tao in alles aanwezig. Tao is het spontane proces van verandering. In een natuurlijk cyclus. Spontaan wil zeggen dat verandering gebeurt zonder dat wij daar invloed op hebben. Bemoeien we ons er wel mee, dan verstoren wij het proces. Wij als mensen hebben ons dus maar aan te passen.

Dit staat haaks op de Westerse gedachte van Maakbaarheid. In het Westen zien wij onszelf als centrum van het universum. Wij creeëren een wereld zoals wij die graag zien, naar onze eisen. En daarbij gebruikenen, zelfs misbruiken, wij de natuur. Vanuit Taoïstische oogpunt heeft dat geen enkele zin omdat niet wij maar de Tao bepaalt. Dit is het Onveranderlijke.

Het Onveranderlijke in het Veranderlijke ontdekken, daar gaat het bij het Taoïsme om. En daarmee uiteindelijk één worden met Tao.