Spil van Dao

Zhuangzi is één van de bekendste taoïstische meesters. Een van de concepten van Zhuangzi die ik heel toepasbaar vind op de Qigong en Taiji is dat van de Spil van Dao.

De Spil van Dao is een metafoor voor een denkbeeldige as die als het ware om je wervelkolom loopt en zowel omhoog als omlaag doorloopt, buiten je lichaam. Daarmee verbindt deze as de hemel met de aarde. Jij als mens staat daartussen, als de verbindende schakel.

Spil van Dao

De as kun je zien als een neutraal centrum. Alsof je precies in het midden van een wervelstorm staat. Daar waar het windstil is. Daar waar de stilte heerst. Daar hoef je niets. Daar mag alles zijn wat het is.

Het is ook de plek van mogelijkheden. Alles is in potentie aanwezig. Alles mag er zijn. Dus ook de potentie tot beweging.

Onderdeel groter geheel

Om daar te komen, zorg je dat je goed staat. Van daaruit ga je naar je adem. Adem diep in je buik.

Richt je vervolgens op de verbinding tussen je kruin (omhoog) en je staartbeentje en je voeten (omlaag). Wees je bewust dat je onderdeel bent van een groter geheel. Daar is helemaal iets magisch aan. Je hoeft je alleen maar de grootsheid van de aarde en het universum voor te stellen.

Stel je voor dat er dwars door jou heen een koker loopt. In die koker is het rustig. Ga eens op zoek naar jouw stiltepunt. Je hoeft niets. Wees alleen aanwezig en observeer wat er komt.

Beweging in allerlei vormen

Beweging kan in allerlei vormen komen: fysiek (door ongemakken wil je in beweging komen), gedachten of emoties (die je ergens op wijzen). Dit is de manier waarop je lichaam jou iets laat weten. Laat het rustig op je inwerken.

Wil je verder met een Taiji- of Qigongbeweging? Dan hoef je alleen maar vanuit dit punt van stilte en rust je buik in beweging te brengen. Je buik zwengelt de beweging aan. Je lichaam volgt het ritme van de buik. De bewegingen draaien als het ware om je as heen. Je beweegt van buiten. Van binnen heerst de stilte.

De bewegingen zijn een continu spel van yin en yang. Die als het ware om elkaar en om jou heen dansen. Het is interessant om in je eigen bewegingen op zoek je gaan naar punten waarin je neutraal kan zijn. Waar de dualiteit even wegvalt. Waar dus ook yin & yang zich even niet uitdrukken.

Met dank aan Ed voor de prachtige foto. Wil je meer inspiratie? Lees dan eens het boek Filosofie met de vlinderslag van Woei-Lien Chong.