Traditionele Taijiquan

Bij Studio Zin beoefenen we de Traditionele Yangstijl Taijiquan. Deze stijl is ontwikkeld door Yang Lu Chan. De Traditionele Yangstijl Taijiquan  is bijzonder. Er wordt nog maar weinig les in gegegeven. Ik prijs me gelukkig zulke goede leraren te zijn tegengekomen dat ik nu een bijdrage mag leveren aan het instant houden van deze prachtige kunstvorm.

Niveaus

Bij Studio Zin zijn er twee niveaus Taijiquan:

1. Basisvorm. De basisvorm is het instapniveau. In deze lessen leer je de basisbeginselen van de Taiji. Als je deze basis onder de knie hebt kun je overstappen naar de Verdiepende Vorm.

2. Verdiepende vorm. Zoals de naam al zegt wordt tijdens deze lessen de basisvorm verdiept. Je gaat steeds verder toe naar een eenheid in bewegen.

Een speciale plek neem QigongTaiji in. Hierbij worden Qigong en Taiji gecombineerd. Qigong ondersteunt de beoefening van Taiji, waardoor de stap naar verdieping makkelijker gezet wordt.

Geest van de oude meesters

In de traditionele vorm vind je de geest van de van de oude meesters terug. Het perfecte samenspel tussen lichaam en geest, een prachtige lichaamsbeheersing. Wat zich uiteindelijk uit in een martiale techniek (lichaam en geest werken samen om tot die ene explosieve kracht te komen) of een weldaad voor het lijf (lichaam en geest werken samen om blokkades op te heffen en energie te laten stromen). In de traditionele vorm komen krijgskunst en gezondheid samen in een perfecte harmonie.

Yang Lu Chan

Yang Lu Chan is de grondlegger van de Yangstijl. De traditionele vorm is dus de meest oorspronkelijke vorm uit de Yangstijl. Deze vorm is uiteindelijk door Erle Montaigue naar Europa gebracht. 

De traditionele vorm is een kunst waarin met passie wordt lesgegeven. De lessen zijn geschikt voor iedereen die zin heeft om de diepte in te gaan. Die wil leren hoe de oude meesters hun lichaam zo prachtig beheersten, dat ze zo stevig waren als een rots en tegelijkertijd zo vloeibaar als water. Bij Studio Zin leer je de Taiji voélen.

Onzichtbare technieken

In de traditionele vormen van Taiji zijn meer authentieke kenmerken van Taiji als krijgskunst behouden gebleven. Dit betekent dat in de vorm veel zichtbare en onzichtbare technieken zitten. Deze vormen van Taiji zijn meer in de geest van Yang Lu Chan, de grondlegger van de Yangstijl.

Om de krijgskunst tot uitdrukking te brengen wordt gewerkt met fa jings, interne krachtexplosies. Zulke krachtexplosies komen tot stand als verschillende “aspecten” in ontspanning (sung) samenkomen: spiralen, golven, compressie en expansie, yin en yang.

Bij Studio Zin beoefenen we nadrukkelijk Taiji als krijgskunst. Niet omdat we zelfverweer belangrijk vinden. Maar omdat op deze manier trainen je ook kan helpen in het dagelijks leven. De intentie van de krijgskunst staat a.h.w. metafoor voor alle prikkels die op je af komen gedurende de dag. Taiji leert je een manier om hiermee om te gaan.

Maar ook al is de traditionele vorm meer gericht op de martiale kant, het blijft een innerlijke krijgskunst. Dit betekent dat je vanuit ontspanning (innerlijke) kracht opbouwt. Het lijkt tegenstrijdig te zijn: hoe meer je ontspant, hoe groter je kracht. En toch leer je bij hoe dat kan.

Circulaire kracht

In de Taijiquan wordt veelvuldig gebruik gemaakt van silk reeling. Silk reeling verwijst naar het afwinden van de cocon van de zijderups. Silk reeling staat in de taiji voor een manier van bewegen waarbij het hele lichaam als het ware “opgewonden” wordt. Waarbij alle lichaamdelen met elkaar verbonden zijn.

Circulaire bewegingen zorgen ook voor een doorgaande beweging. Een beweging wordt als het ware aangezwengeld door de vorige.

Krijgskunst en gezondheid

Toch staat een oude vorm niet alleen ten dienst van de krijgskunst. Ook het meditatieve en de gezondheidskant zitten erin verweven. Juist door het gebruik van technieken uit de krijgskunst worden specifieke meridianen geopend die de gezondheid bevorderen.

In de Taijiquan hebben de martiale aspecten, bedoeld om het lichaam te versterken, ook een positieve invloed op de gezondheid. Denk aan de spiralen en golfbewegingen die de interne kracht vergroten, maar ook de gewrichten losmaken en de organen masseren. Spiralen laten chi op een draaiende manier door het hele lichaam circuleren. Ze laten de spieren over elkaar rollen en activeren daarmee een goede circulatie van de chi in de spieren en pezen.