Ademcirkel Omarm de zomer met Marsja & Mieneke

Ademcirkel Omarm de zomer met Marsja & Mieneke

 We ademen elke dag meer dan 20.000 keer. En dan toch, hoe vaak ben jij je eigenlijk bewust van hoe je ademt? Ademen doen we het grootste deel van de dag automatisch, terwijl adem ons veel laat zien over hoe we in het leven staan. Je ademt zoals je leeft en dat is nu precies waar je je bewust van wordt met ademwerk. Waar stroomt jouw adem van nature makkelijk en waar ben je misschien wat meer teruggetrokken? Ervaar het ook tijdens een van onze ademcirkels.

Een ademcirkel is een innerlijke reis, waarbij je op een matje ligt en samen met een groep ademt. De begeleiders zijn bij je aanwezig. Ze nodigen uit je ademruimte weer helemaal te nemen en daar waar je sensaties ervaart aandacht en adem te brengen. Daarmee geef je dat wat opgeslagen ligt in het lichaam ruimte.

ademcirkel verbonden ademen nieuwegein

Verbonden ademen

Het ademen doen we verbonden. Dat betekent dat je de in- en uitademing met elkaar verbindt. Tijdens het actieve gedeelte van de ademcirkel brengt het verbonden ademen jou in het hier en nu. Je mag voelen wat er nu in jou leeft. Daarna volgt een moment van integratie, waarbij dat wat je hebt losgemaakt haar plek mag krijgen. Je bent in verbinding met jezelf en kunt veel ontspanning en innerlijke kracht ervaren.

  • Zaterdag 15 juni 2024, Omarm de zomer, 14:00 – 16:45u (Marsja & Mieneke)
  • Zaterdag 21 september 2024, Omarm de herfst, 14:00 – 16:45u (Marsja & Mieneke)
  • Zaterdag 14 december 2024, Omarm de winter, 14:00 – 16:45u (Marsja & Mieneke)

Lees meer over deze ademcirkel of over verbonden ademen en boek jouw ticket.

Waarom een klankbad zo relaxed is

Waarom een klankbad zo relaxed is

Klank ordent, las ik in een boekje. Mijn aandacht was er als de kippen bij. Het werkt dat dan precies, vroeg ik me af. Zou die ordening ook de reden zijn waarom klank relaxed is en je zo heerlijk ontspant tijdens een klankbad met klankschalen? Ordening voelt immers fijner dan chaos. En kun je daar met ademwerk ook gebruik van maken? In deze blog lees je hier mee over.

Golf van trillingen

Klank is een golf van trillingen. Als de frequentie van twee golven, twee klanken dus, dicht bij elkaar in de buurt ligt, trekken ze steeds dichter naar elkaar toe en resoneren uiteindelijk als één klank. Zo brengt klank vanzelf orde aan. Een bekende ontdekking van de Nederlander Christiaan Huygens, al in de 17e eeuw. Hij plaatste twee slingeruurwerken naast elkaar en merkte op dat ze na verloop van tijd in hetzelfde ritme gingen slingeren.

Ditzelfde gebeurt er tijdens een klankbad. Veel mensen ervaren een klankbad als weldadig, diep ontspannend. Meer dan tijdens het luisteren naar muziek op bijvoorbeeld Spotify. Er moet dus iets meer zijn. Iets dat zorgt voor een diep ontspannende of vredige werking in het lichaam. Dat meer heeft te maken met de trilling van klank. Trilling die je niet op dezelfde manier ervaart als je muziek niet rechtstreeks vanuit de bron waarneemt.

Tijdens een klankbad ben je omringt door klankschalen die allemaal trillen, dus golven uitzenden. Klankschalen produceren vaak alfagolven. Dit zijn golven die onze hersenen produceren als we kalm en ontspannen zijn of in een meditatieve staat. Als je er dichtbij ligt, bereiken deze golven jouw lichaam. Dat kun je goed voelen. Je voelt je lichaam helemaal vibreren als de trilling door je heen stroomt. Jij bestaat voor 80% uit water en dat water wordt in trilling gebracht. Water geleidt trilling erg goed en zo verplaatsen de trillingen van de klankschalen zich razendsnel en makkelijk door je lichaam

Terug naar de ontdekking van Huygens. Ook de organen in ons lichaam hebben een trillingsfrequentie, een eigen unieke zelfs. Wat gebeurt daarmee als je in een klankbad tussen de klankschalen ligt? Elke klankschaal heeft ook haar unieke frequentie. De frequenties in het lichaam gaan meetrillen met de krachtige trillingen van de klankschalen. Als een orgaan uit disbalans is, verliest het haar unieke eigen frequentie. Door mee te trillen kan het ware weer herinnerd worden aan de eigen frequentie. De klankschaal nodigt de cel als het ware uit om weer de lichaamseigen trilling op te pakken.

Ademwerk

En dan adem. Met ademwerk breng je ook beweging. Daar waar adem niet stroomt, is energie geblokkeerd en is de trilling laag. Deze samengebalde energie wordt door de lage trilling soms zelfs fysiek voelbaar, bijvoorbeeld als een harde of stijve plek. Door er adem en aandacht bij te brengen geef je ruimte tot stroming, beweging, waardoor de oorspronkelijke trilling weer hersteld wordt.

Klankschalen tijdens de integratie geven extra weldaad en diepe ontspanning. De trilling van de klankschalen helpt bij het hervinden van de balans in het lichaam na het ademen. Er is beweging gebracht in gestolde energie. Beweging die mag integreren in het lichaam. Zoals we hierboven hebben gezien heeft klank de eigenschap te willen ordenen. De trilling van de klankschalen resoneren met de trillingen in het lichaam. Nodigt uit om weer in de eigen frequentie te gaan trillen. Dat brengt balans in je lichaam.